Topseedade i Dubrovnik

Mycket riktigt, både jag och Emil är förstaseedade här på Europacupen i Dubrovnik vilket känns riktigt häftigt. Det är i viss mån ett kvitto på all den tid vi tillsammans hängivit vår satsning. De steg vi tagit på vår resa.
Med kvällens knappa uppdatering, egentligen syftad till att ge en nick om var vi är och ska göra, lämnas utrymme för en längre uppdatering under morgondagen. Efter kvällens långa jakt på mat och diverse förnödenheter ter sig sömn det enda alternativet.