Tävlingsläger i Stockholm

Ännu ett läger avverkat. Nej, inte för oss utan för barnen på Stockholms Judoklubb. Några gånger varje termin arrangerar vi läger för tävlingsintresserade barn och ungdomar från 7-15 år. Denna gång över två dagar då barnen tränat fyra pass och genomfört en lagtävling.