Olle Mattsson jagar andraplats på europarankingen i Lund

http://www.judo.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelandeollemattsonjagarandraplatsenpaeuroparankningenilund/